Hoppa över navigering

Möte 2022-04-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:15 - 11:30 OBS! KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Digital justering: Tisdag 10 maj kl 11.30. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Meddelanden

 •   5

  Dialogmöte 2022 med Västtrafik

 •   6

  Upphävande av utvecklingsplan Olsfors-Hultafors (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Ansökan om luftledning från Randevalla till Hindås i Bollebygds och Härryda kommuner - yttrande till Energimarknadsinspektionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Ansökan om luftledning vid Hultafors i Bollebygd kommun - yttrande till Energimarknadsinspektionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Ansökan om luft- och markledning från Sjömarken till Bollebygd - yttrande till Energimarknadsinspektionen (ks fattar slutligt beslut

 •   10

  Beslut om remiss av bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Återbruksprojekt i Bollebygds kommun, Tur i Retur

 •   12

  Uppföljningsrapport april 2022, kommunstyrelsen - information

 •   13

  Uppföljningsrapport april 2022, Bollebygds kommun - information

 •   14

  Årsredovisning 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021 för SÄRF (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Budgetunderlag kommunstyrelsen, 2023-2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Information om lokalresursplan (inga handlingar)

 •   19

  Partistöd 2022 - Liberalerna (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Partistöd 2022 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Svar på motion (S) om gratis mensskydd (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Svar på motion (-) om ny idrottsanläggning (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Svar på medborgarförslag om tennisbana i Bollebygd (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Svar på medborgarförslag om gammal tennisplan i Erikstorp (ks fattar slutligt beslut)

 •   25

  Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (ks fattar slutligt beslut)

 •   26

  Kommunernas klimatlöften - enkätsvar (ks fattar slutligt beslut)

 •   27

  Uppmuntran till medarbetarna (ks fattar slutligt beslut)

 •   28

  Hållbar organisation (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.