Hoppa över navigering

Möte 2021-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 13:00 Tingshuset/teams för föredragande
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: Torsdag 11 febr, kl 13.30. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020, tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Skrivelse från SÄRF till medlemskommunerna om kommunalteknisk utjämning (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Mål- och budgetförutsättningar 2022-2024 (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Överklagan, kommunstyrelsens beslut om initiativärende Unum Tax - yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun

 •   12

  Reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun

 •   13

  Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun

 •   14

  Reglemente för utbildningsnämnden i Bollebygds kommun

 •   15

  Reglemente för socialnämnden i Bollebygds kommun

 •   16

  Reglemente för jävsnämnden i Bollebygds kommun

 •   17

  Reglemente för valnämnden i Bollebygds kommun

 • Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslag till ny regional avfallsplan på internremiss till utbildningsnämnden och socialnämnden. Remissvar ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden som sammanställer kommunens svar på remissen till kommunstyrelsen som fattar beslut.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.