Hoppa över navigering

Möte 2021-10-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 15:45 Tingshuset för ksau, kc + sekr/Teams övriga
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Tisdag 19 oktober kl 10. 

 •   3

  Anmälan jäv

 • Förslag till beslut: Arbetsutskottet remitterar förslag till överenskommelse till socialnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. Deadline för yttrande till kommunstyrelsen är 2021-11-20. Paragrafen justeras omedelbart.
   

   

 •   5

  Arbetsmarknadsenheten, AME - information (inga handlingar)

 •   6

  Upphävande av utvecklingsplan BoHäM (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Ny uppföljningsprocess – Den röda tråden

 • Nuvarande policy hittas här: https://www.bollebygd.se/download/18.461173f5158ddc96ec48240f/1495011366270/Upphandlings-%20och%20ink%C3%B6pspolicy.pdf

 •   9

  Krigsorganisation och dess bemanning

 •   10

  Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 2:49 (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på förfrågan från Frivården i Borås om samhällstjänst (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Reviderat gymnasiesamverkansavtal Boråsregionen (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Taxor 2022 för Räddningstjänstens (SÄRF) myndighetsutövning (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2022

 •   16

  Svar på motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan (kf fattar slutligt beslut)

 • Förslag till beslut: Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva och sätta in en annons i AnnonsMarkna´n samt kommunens webbplats, för att allmänheten ska kunna föreslå kandidater till Bollebygdsambassadör 2022. Deadline för anmälan/förslag ska vara 14 november 2021.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.