Hoppa över navigering

Möte 2020-09-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:45 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Lokalresursplan 2020-2029 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   5

  Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram 2021-2027 i Västerhavets vattendistrikt - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 • Deltar via teams.

 •   7

  Avtalssamverkan inom GIS-området (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering (kf fattar slutligt beslut)

 • Behandlas på SBN 14 sept.

 •   10

  Delårsrapport augusti 2020 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut) - information (inga handlingar)

 •   11

  Delårsrapport augusti 2020 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut) - information (inga handlingar)

 •   12

  Revidering av riktlinjer och kriterier för ansökan om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun - begäran om uppdrag

 •   13

  Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på medborgarförslag om ny skola i Bollebygd (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (ks fattar beslut för ksau och ks, kf fattar beslut för kf)

 •   16

  Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2020 (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Inbjudan till kommunernas klimatlöften

 •   18

  Konsumentvägledning i Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   19

  Uppdrag till kommunchef och Bollebos vd kring HVB-hemmet på Lokes väg

 • Protokoll från CSG.

 •   21

  Förändrad prismodell för färdtjänstresor (kf fattar slutligt beslut i ärendet)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.