Hoppa över navigering

Möte 2020-05-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Måndag 18 maj, kl 11.30 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Försäljning av tomter på Tyftet, under coronapandemin - information

 •   5

  Planbesked för del av Flässjum 1277, Södra Stationsvägen (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Genomlysning av individ- och familjeomsorgen - information

 •   7

  Ansökan från studieförbundet vuxenskolan SV Sjuhärad om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun 2020

 •   8

  Ansökan från Bollebygd Pride om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun 2020

 •   9

  Ansökan från Bollebygds Riksteaterförening om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun 2020

 •   10

  Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö (ks fattar slutligt beslut)

 • Yttranden inkommit från SN och SBN, UN´s yttrande direkt till KS 26 maj.

 •   12

  Utbetalning av partistöd 2020 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Utbetalning av partistöd 2020 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun - återremiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Svar på initiativärende om uppdrag att ta fram vilka utmärkelser, priser och uppvaktningar som finns i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Svar på motion (MP) om gränsdragning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden inom plan- och bygglagen (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Uppföljningsrapport april 2020 för kommunstyrelsen - information (ks fattar slutligt beslut)

 •   23

  Uppföljningsrapport april 2020 för Bollebygds kommun - information (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (ks fattar slutligt beslut)

 •   25

  Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt (ks fattar slutligt beslut)

 •   26

  Utredning om bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag (ks fattar slutligt beslut)

 •   27

  Möjlighet för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) att köpa/sälja och förvalta allmännyttiga fastigheter

 •   28

  Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.