Hoppa över navigering

Möte 2021-01-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Tingshuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: Tisdag 19 januari, kl 11. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Samråd för tematiskt tillägg till översiktsplan Marks kommun - remissvar (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Utredning telefoni och växel i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - återremiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Lönestrategi 2021 - löneöversyn

 •   8

  Lokalresursplan 2020-2029 för Bollebygds kommun

 •   9

  Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Bollebygds kommun

 •   10

  Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2020 (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Delårsrapport jan-aug 2020 för SÄRF (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (S) om arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (MP) om insynsplatser i nämnder och styrelse (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Yttrande; kommungemensamt reglemente samt kommunstyrelsens nämndspecifika reglemente (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Ägardirektiv Gryning Vård AB - information

 •   16

  Program med mål och riktlinjer för uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Tillitsbaserad styrning och ledning - uppdrag till kommunchef (återremiss)

 •   18

  Verksamhetsplan och budget 2021, kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 • Protokollsutdrag från SN laddas upp efter sammanträde 19 jan, ks fattar beslut 26 jan.

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.