Hoppa över navigering

Möte 2023-08-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:30 Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering; Tisdag 22 aug kl 09.30. 

 • 15 min

 •   4

  Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Avsiktsförklaring med Bollebygds Sportklubb om Bollebygd Flässjum 1:59 och detaljplan för Rinna-Getabrohult (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Kommunernas klimatlöften - dialog/information

 •   7

  Svar på revisionsrapport: granskning av informationssäkerhet i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Lokala föreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Taxa för hyra av kommunens lokaler och anläggningar (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, om tobaksfria nikotinprodukter (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Avgift för ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Lokalresursplan 2024-2033 - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Reglemente för kommunalt pensionärsråd (KPR) (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 för Tolkförmedling Väst

 •   16

  Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Upphandling: Elkraft 2024

 •   19

  Renovering stora idrottshallen - entreprenadupphandling (information/dialog, inga handlingar)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.