Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Informationspunkt "Grönt kort"

 •   5

  Verksamhetsplan och budget 2020, samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Yttrande avseende: Protokoll samråd FTI

 •   7

  Revidering av riktlinjer för bidrag till enskilda vägar

 •   8

  Försäljning av matportioner

 •   9

  Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar

 •   10

  Förbud att släppa ut avloppsvatten

 •   11

  Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus

 •   12

  Ansökan om ny placering av enbostadshus

 •   13

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus

 •   14

  BOLLEBYGDS PRÄSTGÅRD 1:8 – Daniel & Stefans Bensin & Service AB – tillstånd att sälja tobaksvaror

 •   15

  TÖLLSJÖ STOM 1:63 - Töllsjö Handelsbods ekonomiska förening - tillstånd att tills vidare sälja tobaksvaror

 •   16

  Paus

 •   17

  Yttrande över överklagan om beslut om byggsanktionsavgift

 •   18

  Livsmedelskontrollen, revision

 •   19

  Ansökan om ändring av serveringstillstånd

 •   20

  Svar på medborgarförslag om övergångsställe på Skräddaregårdsvägen

 •   21

  Svar på medborgarförslag om att göra promenadvägar tryggare med belysning

 •   22

  Svar på medborgarförslag om ändringar i de kommunala trafikföreskrifterna

 •   23

  Svar på medborgarförslag om gångväg i Hultafors

 •   24

  Svar på medborgarförslag om trottoar upp mot Tubbared

 •   25

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   26

  Meddelanden för kännedom

 •   27

  Ledamöter informerar

 •   28

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.