Hoppa över navigering
 • Sammanträdet startar 13:00 med jultallrik. 

 •   2

  Upprop

 •   3

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering:  Alt 1: måndag 19 december klockan 8. Alt 2: torsdag 15 december klockan 15. 

 •   5

  TULLEBO 1:77- Förhandsbesked för enbostadshus

 • Inga handlingar.

 •   7

  Antagande av skogsbruksplan 2023-2033

 •   8

  Motion (S) om frukost på högstadiet

 •   9

  Exploatörssamverkan - Detaljplan för Bollebygd Flässjum 2:59 Nyhem

 • Inga handlingar

 •   11

  Planbesked Ny järnväg Göteborg-Borås, Flässjum 3:99, Kråktorp 1:2, Hunared 2:4

 •   12

  Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationer

 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   14

  Beslut och meddelanden för kännedom

 •   15

  Ledamöter informerar

 •   16

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.