Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Rune Kennborn.

  Föreslagen tid för justering: Måndag 30 januari kl. 08:15, Tingkullen.

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  Presentation av förvaltningens enheter

 •   6

  Verksamhetsplan och budget för samhällsbyggnadsnämnden 2023

 •   7

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   8

  FLÄSSJUM 1:193- OVK

 •   9

  FLATHULT 1:5- förhandsbesked enbostadshus

 •   10

  TULLEBO 1:77- Förhandsbesked för enbostadshus

 •   11

  Tillsyn och kontrollplan 2023 Bygg- och miljöenheten

 •   12

  Val av namnberedning för mandatperioden 2023-2026

 •   13

  Val till Lygnerns vattenråd för mandatperioden 2023-2026

 •   14

  Val till Mölndalsåns vattenråd för mandatperioden 2023-2026

 •   15

  Val till Luft i Väst för mandatperioden 2023-2026

 • Styrdokument för kännedom, ingen föredragning kommer ske vid nämnden. 

 •   17

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   18

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   19

  Ledamöter informerar

 •   20

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.