Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid för justering: tisdag 20 juni klockan 08:00. 

 • Erika Eliasson, samhällsplanerare. 

 • Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden och informerar om sitt uppdrag och hur de ser på nämndens uppdrag.

 •   6

  Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar

 •   7

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   8

  Stenkulla 1:25 - Tillbyggnad av industrilokal

 •   9

  BÄCKEN 1:26- Tillbyggnad enbostadshus

 •   10

  Nedflo 1:41 - Revidering av bygglov för pågående nybyggnation fritidshus

 •   11

  Bollebygds prästgård 1:2 - Nybyggnation av bårhus och ny placering för materialupplag

 •   12

  Årred 1:3 - Förhandsbesked två enbostadshus

 •   13

  XX - Sanktionsavgift tagit i bruk utan slutbesked

 •   14

  XX - Sanktionsavgift tillbyggnad enbostadshus

 • Inga handlingar

 •   16

  Val till Luft i Väst för mandatperioden 2023-2026

 •   17

  Val till Mölndalsåns vattenråd för mandatperioden 2023-2026

 •   18

  Medborgarförslag om cykelställ vid busshållplats Erikstorp

 •   19

  Medborgarförslag om fler gatlyktor på Erikstorp

 •   20

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   21

  Beslut och meddelanden för kännedom

 •   22

  Ledamöter informerar

 •   23

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.