Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslagen tid: måndag den 25 januari klockan 08:15, Tingkullen.
  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

 •   3

  Anmälan om jäv

 • Direktjustering.

 •   5

  Delegation tilldelningsbeslut för markentreprenader

 •   6

  Tillägg till delegationsordningen

 •   7

  Verksamhetsplan och budget för samhällsbyggnadsnämnden 2021

 •   8

  XXX – Bygglov & startbesked för fristående uterum

 •   9

  XXX (del av) – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   10

  XXX – Strandskyddsdispens för väderskydd

 •   11

  XXX – Strandskyddsdispens för enbostadshus

 •   12

  XXX – Bygglov verksamhetslokal, produktionshall & biltvätt

 •   13

  XXX – Strandskyddsdispens för fritidshus & pumphus

 •   14

  Tillsynsplan och kontrollplan 2021 – bygg- och miljöenheten

 •   15

  Riktlinjer för exploateringsavtal i Bollebygds kommun

 •   16

  Offert avseende analys av möjlig bebyggelseutveckling i Kullaområdet

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 •   19

  Lokalbehov Bollebygdskolan F-9, grundsärskola samt matsal

 •   20

  Remiss angående akut behov av verksamhetslokaler för hemtjänst och administrativ personal inom äldreomsorg

 •   21

  Behov av boende för personer med autism

 •   22

  Yttrande över förslag till kommungemensamt reglemente, nämndspecifikt reglemente samt i de delar av kommunstyrelsens reglemente som tangerar samhällsbyggnadsnämndens reglemente

 •   23

  Meddelanden för kännedom

 •   24

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   25

  Ledamöter informerar

 •   26

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.