Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

  Föreslagen tid och plats för justering: Tingkullen måndag 24 maj klockan 08:30.

 •   4

  Riktlinjer för exploateringsavtal i Bollebygds kommun

 •   5

  Uppföljningsrapport april 2021, samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Budgetunderlag samhällsbyggnadsnämnden, 2022-2024

 •   7

  Ansökan om planbesked, Bollebygd Låddekärrsbu 1:1 m.fl.

 • Omedelbar justering.

 •   9

  XXX - Bygglov för enbostadshus och garage

 • Omedelbar justering.

 •   11

  XXX - Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning

 •   12

  XXX - Begäran om ersättning enligt 14 kap PBL

 •   13

  XXX – Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och provsmakningstillstånd till allmänheten samt cateringtillstånd, Fire and Mash BBQ

 •   14

  XXX - Olovligt uppförd mur

 •   15

  XXX – Bygglov redan uppförd mur

 •   16

  XXX - Förhandsbesked två enbostadshus & garage

 •   17

  XXX – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   18

  XXX – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   19

  Utredningsuppdrag gällande ny grundskola i Bollebygds tätort

 •   20

  Svar på motion (FR) om allmänna toaletter i Bollebygd

 •   21

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   22

  Meddelanden för kännedom

 •   23

  Ledamöter informerar

 •   24

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.