Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: torsdag 24 mars klockan 15:00.

 •   4

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   5

  Årsrapport 2021, samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Uppföljningsrapport februari 2022, samhällsbyggnadsnämnden

 •   7

  Informationspunkt - interaktiv karta

 •   8

  Markanvisning Flässjum 3:173

 •   9

  Beslut att öka antalet bänkar utefter GC-vägar.

 •   10

  Delegation avtal belysning GC Olsfors

 •   11

  BOLLEBYGDS KYRKBY 1:48 Rivning av befintligt fritidshus och nybyggnad av fritidshus

 •   12

  ÄSKEGÄRDE 1:17-Nybyggnad enbostadshus samt rivning av befintligt hus

 •   13

  ERIKSTORP 1:183- Tidsbegränsat bygglov av byggbod

 •   14

  Bygganmälan Erikstorp 2:79

 •   15

  Buagärde 1:21 - Tillbyggnad av industrilokal

 •   16

  Bollebygds Prästgård 1:3 - Förhandsbesked enbostadshus

 •   17

  Erisktorp 1:231 - Bygglov parhus

 •   18

  Uppföljning av verksamhetsplan och kontrollplan 2021

 •   19

  Medborgarförslag om ett utegym i Skattegårdsparken - svar på återremiss

 •   20

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   21

  Meddelanden för kännedom

 •   22

  Ledamöter informerar

 •   23

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.