Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid för justering: 21 november klockan 8:00. 

  Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

 •   4

  Tubbared 2:7 - Bygglov för tillbyggnad

 •   5

  Buagärde 1:22 - Föreläggande om rättelse

 •   6

  Erikstorp 4:19 - Förhandsbesked enbostadshus

 •   7

  Utökat tättbebyggt område för Bollebygds tätort - Tyftet

 •   8

  Tillägg till delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

 •   9

  Delårsrapport oktober 2022, samhällsbyggnadsnämnden

 •   10

  Medborgarförslag om offentlig toalett vid torget i Bollebygd

 •   11

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   12

  Beslut och meddelanden för kännedom

 •   13

  Ledamöter informerar

 •   14

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.