Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid för justering: måndag 30 maj klockan 08:00, Tingkullen.

  Föreslås att justera: Niklas Hjelte, ersättare Göran Augustsson.

 •   4

  Avtal avseende vattenleverens för industri

 •   5

  Förstudie LSS-boende för personer med autism

 •   6

  Uppföljningsrapport april 2022, samhällsbyggnadsnämnden

 •   7

  Budgetunderlag för samhällsbyggnadsnämnden 2023-2025

 •   8

  Detaljplan för Flässjum 2:49 Hemgården - Beslut om samråd

 •   9

  Detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt - Beslut om samråd

 •   10

  Markanvisning del av Erikstorp 1:183

 •   11

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   12

  Örlid 1:90 - Bygglov tillbyggnad, fasadförändring & skylt

 •   13

  Kråktorp 3:2 - Förhandsbesked för ridhus

 •   14

  Hestra 4:9 - Strandskyddsdispens tre enbostadshus

 •   15

  XXX - Sanktionsavgift tillbyggnation utan startbesked

 •   16

  XXX - Sanktionsavgift tillbyggnad, kamin & rökkanal

 •   17

  XXX - Sanktionsavgift kamin & rökkanal

 •   18

  Flässjum 1:21 & 1:103 - Byggsanktionsavgift för att ha startat utan startbesked

 •   19

  JORDÅS 1:107- Förhandsbesked enbostadshus i två våningar

 •   20

  Del av BOHULT 1:5 och 1:18- Förhandsbesked av enbostadshus med carport

 •   21

  HESTRA 2:18- Förhandsbesked av tre enbostadshus med garage

 •   22

  ERIKSTORP 3:6- Förhandsbesked två enbostadshus med garage

 •   23

  Inriktningsbeslut avseende solceller vid kommunal byggnation

 •   24

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   25

  Meddelanden för kännedom

 •   26

  Ledamöter informerar

 •   27

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.