Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Val av protokollsjusterare

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  XXX Sanktionsavgift byggnation

 •   6

  Bäcken 1:11 - Begäran om delegation

 •   7

  Stenkulla 1:25 Tillbyggnad av industri

 •   8

  Morjhult 6:4 Nybyggnation av fritidshus

 • Handlingar lämnas vid sammanträdet.

 •   10

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   11

  Grundläggande granskning 2022- Samhällsbyggnadsnämnden

 •   12

  Remiss angående lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun

 •   13

  Beslut och meddelanden för kännedom

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   15

  Ledamöter informerar

 •   16

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.