Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson.

  Föreslagen tid och plats för justering: måndag 25 oktober klockan 08:00, Tingkullen.

 •   4

  Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun

 •   5

  FLÄSSJUM 4:169 enbostadshus med inglasat uterum

 •   6

  ERIKSTORP 1:65 – Bygglov och startbesked tillbyggnad enbostadshus med inglasat uterum

 •   7

  Tubbared 1:25 – Bygglov nybyggnation enbostadshus med garage

 •   8

  Hedgärde 1:16 (del av) - Förhandsbesked för 3 st. enbostadshus

 •   9

  Getabrohult 1:26 - Beslut om sanktionsavgift

 •   10

  Getabrohult 1:26 – Bygglov ändradanvändning lagerhall till padelhall

 •   11

  Flässjum 3:174 - Beslut om sanktionsavgift

 •   12

  Flässjum 3:174 – Bygglov för enbostadshus, förråd & parkeringsplatser

 •   13

  Hestra 13:2 – Bygglov tälthall

 •   14

  Fastighet X - Byggsanktionsavgift byte takfärg utan startbesked

 •   15

  Erikstorp 1:231-1:233, 1:237-239, 1:243 – Bygglov nybyggnation av sju parhus och 14 carportar med förråd

 •   16

  Randevalla 1:10 – Bygglov med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus med garage

 •   17

  Köp av del av fastigheten Bollebygd Bollebygds Prästgård 1:2 inom detaljplanen för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården

 •   18

  Informationspunkt - Översiktsplan

 •   19

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   20

  Lokalisering LSS boende för autism

 •   21

  Förändring av starttid för samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

 •   22

  Meddelanden för kännedom

 •   23

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   24

  Ledamöter informerar

 •   25

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.