Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: måndag den 19 april klockan 08:00, Tingkullen.

 •   4

  Remissvar SOU 2020:75

 •   5

  Informationspunkt skola

 • Handlingar tillkommer

 •   7

  Val av representanter till referensgrupp skogsbruksplan

 •   8

  XXX, Ansökan om strandskyddsdispens för två bostadshus

 •   9

  XXX – Ansökan om förhandsbesked för två tomter och två enbostadshus

 •   10

  XXX – Strandskyddsdispens för tälthall

 •   11

  XXX – Bygglov nybyggnation enbostadshus på befintlig gårdsplan

 •   12

  XXX – Strandskyddsdispens friggebod

 •   13

  XXX – Bygglov industri-/lagerhall (ersätter tidigare produktionshall)

 •   14

  XXX – Bygglov nybyggnation enbostadshus

 •   15

  XXX – Strandskyddsdispens tillbyggnader

 •   16

  XXX – Förhandsbesked fyra enbostadshus

 •   17

  XXX – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   18

  Motion (S) om anläggning av beachvolley- /handbollsplan vid Bollebygdskolan

 •   19

  Motion (S) om att renovera stora idrottshallen i Bollebygdskolan

 •   20

  Tilldelning och avtal förstudie planering boende för äldre

 •   21

  Meddelanden för kännedom

 •   22

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   23

  Ledamöter informerar

 •   24

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.