Hoppa över navigering
 • Inledande platsbesök klockan 13:00 vid prästgården (Bollebygds kyrka). 

 •   2

  Upprop

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson (S) med ersättare Niklas Hjelte (S).

  Föreslagen tid för justering: måndagen den 16 mars klockan 08:30, Tingkullen.

 •   4

  Anmälan om jäv

 • Amanda Hadenius, exploateringsingenjör

 • Handlingar skickas ut separat under vecka 10.

 •   7

  Årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2019

 •   9

  Förlängning av hyreskontrakt Stationsvägen 13, Bollebygd

 •   10

  Flässjum 1:103 m fl - Ansökan om bygglov för radhus

 •   11

  Ansökan om förhandsbesked

 •   12

  Bygglov och startbesked för tillbyggnad av ladugård

 •   13

  Yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland

 •   15

  Bollebygds Prästgård 1:9 – Nybyggnation församlingshem

 •   16

  Töllsjö 1:65 – Nybyggnation 13 lägenheter & parkeringsplatser

 •   17

  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt bostadshus

 •   18

  Ansökan om dispens från strandskyddet för byggnation av uterum

 •   19

  Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation

 •   20

  Erikstorp 1:183 – Nybyggnation telekommunikationsmast & teknikbod

 •   21

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus

 •   22

  Bygglov nybyggnation enbostadshus

 •   23

  Planbesked för del av Flässjum 12:77, Södra Stationsvägen (slutligt beslut tas i KS)

 •   24

  Beslut om granskning – Ändring av detaljplan Erikstorp 1:183

 •   25

  Returnering av arbetsmiljöuppgifter

 •   26

  Val av ny representant till Mölndalsåns vattenråd

 •   27

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   28

  Meddelanden för kännedom

 •   29

  Ledamöter informerar

 •   30

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.