Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson.

  Föreslagen tid för justering: måndag 24 oktober klockan 08:00, Tingkullen. 

 •   4

  Inlag 1:14 - Tillbyggnad fritidshus

 •   5

  Erikstorp 3:45- Tillsyn

 •   6

  Gesebol 4:13 - Tillsyn

 •   7

  Erikstorp 1:185 - Tillsyn

 •   8

  BOLLEBYGDS KYRKBY 2:57-Ansökan om förhandsbesked

 •   9

  Taxa inom miljöbalkens och livsmedelslagens område

 •   10

  Informationspunkt - Bergadalen ekonomisk uppföljning

 •   11

  Fördjupad översiktsplan grönområden

 •   12

  Informationspunkt - åtgärder för att spara el

 •   13

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   14

  Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun

 •   15

  Informationspunkt - Kritik på teknik

 •   16

  Initiativärende från Folkets röst om hundrastgård

 •   17

  Internkontrollplan- samhällsbyggnadsnämnden 2023

 •   18

  Åtgärder för budget i balans- samhällsbyggnadsnämnden 2022

 •   19

  Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

 •   20

  Namnsättning av detaljplan för Flässjum 2:59

 •   21

  Namnsättning av detaljplan för del av Flässjum 12:77

 •   22

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   23

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   24

  Ledamöter informerar

 •   25

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.