Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Rune Kennborn.

  Föreslagen tid för justering: måndag 27 februari klockan 08:15, Tingkullen.

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  Investering 3 milj GC-vägar

 •   6

  Detaljplan för Flässjum 2:49 Hemgården

 •   7

  Informationspunkt - Sanktioner och tillsyn

 •   8

  Beslut om sanktion, Blomsterflickorna Laura och Sandra AB, FLÄSSJUM 2:79

 •   9

  Erikstorp 2:72 - Tillsyn byggt & tagit i bruk tillbyggnad och växthus utan startbesked & slutbesked

 •   10

  Bollebygds-Holmen 1:16 - Förhandsbesked enbostadshus

 •   11

  Mjöshult 1:13 - Förhandsbesked fem enbostadshus

 •   12

  VIKHULT 1:4- förhandsbesked Tomt A

 •   13

  VIKHULT 1:4- förhandsbesked Tomt B

 •   14

  ERIKSTORP 1:4- Förlängning av tidsbegränsat bygglov

 •   15

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   16

  Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av GC-väg i regional plan

 •   17

  Fastställande av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2023

 •   18

  Motion om att bygga ett elljusspår i Rinna

 •   19

  Motion (V) gällande laddstolpar

 •   20

  Medborgarförslag om permanenta vägbulor på Erikstorpsvägen

 •   21

  Medborgarförslag om övergångsställe på Erikstorpsvägen-Rans Floges väg

 •   22

  Medborgarförslag om skyltar kring lägre hastighet Erikstorpsvägen-Rans Floges väg

 •   23

  Medborgarförslag om sänkt hastighet på Erikstorpsvägen-Rans Floges väg

 •   24

  Medborgarförslag om hög hastighet på Elviras väg

 •   25

  Medborgarförslag om att bygga en pumptrackbana i Olsfors

 •   26

  Medborgarförslag om actionsportpark i Bollebygd

 •   27

  Medborgarförslag om laddstolpar i lyktstolpar

 •   28

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   29

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   30

  Ledamöter informerar

 •   31

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.