Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: fredag 29 april klockan 08:00.

 • Emelie Holmström, miljöinspektör.

 •   5

  Flässjum 3:171 - Reduktion av del av anläggningsavgiften för VA med anledning av tidsbegränsat bygglov

 •   6

  ERIKSTORP 5:27- Bygglov bullerplank

 •   7

  HÄGSBOL 1:8 - Förhandsbesked

 •   8

  Hägsbol 2:8- Förhandsbesked två enbostadshus

 •   9

  Flathult 1:4 Bygglov enbostadshus

 •   10

  Kråktorp 6:1 - Bygglov tillbyggnad av verksamhetslokal

 •   11

  Stenaskjum 1:29 (del av) - Förhandsbesked 2 enbostadshus

 •   12

  Stenkulla 1:16 - Förhandsbesked ett enbostadshus

 •   13

  Planbesked Bollebygd Flässjum 2:59

 •   14

  Upphävande av uppdrag för framtagande av planprogram för Mjöshult-Glosås

 •   15

  Mjöshult 1:13 Avskrivning av ärende om planbesked

 •   16

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   17

  Akut behov av verksamhetslokaler för individ- ochfamiljeomsorgens myndighetsenheter

 •   18

  Informationspunkt - budgetunderlag

 •   19

  Val av ombud och ersättare till Lygnerns vattenråds årsmöte 2022

 •   20

  Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2022

 •   21

  Medborgarförslag om övergångsställe över Erikstorpsvägen

 •   22

  Medborgarförslag om padelbana i Erikstorp

 •   23

  Medborgarförslag om förbättring av belysning på lekplatsen i Erikstorp

 •   24

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   25

  Meddelanden för kännedom

 •   26

  Ledamöter informerar

 •   27

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.