Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson.

  Föreslagen tid för justering: i direkt anslutning till mötet. 

 • Zabina Järpfjord, miljöinspektör.

 •   5

  Försäljning av matportioner

 •   6

  Detaljplan för Låddekärrsbu 1:1 m.fl. Nordost om Grönkullenmotet

 •   7

  Samhällsbyggnadsnämndens remissvar bostadsförsörjningsprogram 2022-2026

 •   8

  Geskeby 1:2 - Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   9

  Getabrohult 2:9 - Förhandsbesked enbostadshus

 •   10

  Hägsbol 1:11 - Strandskyddsdispens för brygga och förråd

 •   11

  Nässlehult 1:5 (del av) - Förhandsbsked två enbostadshus

 •   12

  Remiss, reviderad lokalresursplan 2022-2031

 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   14

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   15

  Ledamöter informerar

 •   16

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.