Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Val av protokollsjusterare

 •   4

  Uppföljningsrapport oktober 2021, samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Beslut om antagande av VA- och dagvattenpolicy

 •   6

  Inrättande av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (dagvatten) i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö

 •   7

  Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (vatten och spillvatten) i Bollebygd

 •   8

  Tilldelningsbeslut upphandling rullkomprimator till ÅVC

 •   9

  Beslut om nya avfallsföreskrifter

 •   10

  Råssa 1:12 – Nybyggnad förrådsbyggnad

 •   11

  Erikstorp 1:191 – Bygglov nybyggnation enbostadshus med garage

 •   12

  HESTRA 7:6 (del av)- Förhandsbesked för enbostadshus och carport med förråd

 •   13

  FLÄSSJUM 12:91- Tidsbegränsat bygglov av byggbod

 •   14

  Flässjum 3:105 – Bygglov för ett flerbostadshus, två förrådsbyggnader med miljörum, solcellspaneler samt parkeringsplatser

 •   15

  Ansökan stadsmiljöavtal cykel 2021

 •   16

  Taxebestämmelser för plan- och bygglov, kart, mät och GIS

 •   17

  Uppdrag för Utredning om förtätningsprojekt på kommunalägd mark

 •   18

  Förslag till planuppdrag för del av Flässjum 12:77, Källevägen Häradsvägen

 •   19

  Förslag till planuppdrag för del av Flässjum 12:77, 3:135 och Bollebygds Prästgård 1:5, Odens väg

 •   20

  Förslag till planuppdrag för Olsfors Örlid 1:2, 1:161, 1:162 och 1:164, Tallgränd

 •   21

  Upphandling ramavtal arkitekttjänster

 •   22

  Upphandling ramavtal tekniska konsulter bygg och miljö

 •   23

  Svar på medborgarförslag om en ny lekplats i Erikstorp-Bergadalen

 •   24

  Svar på medborgarförslag om lekpark i Tubbared

 •   25

  Svar på medborgarförslag om utegym i Erikstorp

 •   26

  Svar på medborgarförslag om utegym i Skattegårdsparken

 •   27

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   28

  Meddelanden för kännedom

 •   29

  Ledamöter informerar

 •   30

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.