Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson.

  Föreslagen tid för justering: Måndag 18 maj klockan 08:30, Tingkullen.

 •   4

  Uppföljningsrapport per april 2020, samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Ansökan om förhandsbesked

 •   6

  Bygglov med lokaliseringsprövning

 •   7

  Förhandsbesked enbostadshus med garage

 •   8

  Förslag till beslut om byggsanktionsavgift

 •   9

  Bygglov för ändrad användning till fritidshus

 •   10

  Strandskyddsdispens för ändrad användning till fritidshus

 •   11

  Bygglov & startbesked för nybyggnation av sophus

 •   12

  Bygglov för nybyggnation av förråd & kontor (ersättningsbyggnad)

 • Ytterligare handlingar inkomna 2020-05-08 är nu tillagda i ärendet. 

 •   14

  Beslut om tomtpriser inom Erikstorp 1:4 Tyftet etapp 3

 •   15

  Ändring av detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl., Öster om Skräddargårdshöjd beslut om antagande

 •   16

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   17

  Meddelanden för kännedom

 •   18

  Ledamöter informerar

 •   19

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.