Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson.

  Föreslagen tid för justering: 28 februari, klockan 8:00 Tingkullen. 

 • Emelie Holmström, miljöinspektör.

 •   5

  GESEBOL 4:9 Förhandsbesked enbostadshus BYA 180 kvm samt ett garage på BYA 80.kvm

 •   6

  Stenaskjum 2:46 - Installation av kamin & rökkanal utan startbesked

 •   7

  Töllsjö 1:71 - Installation kamin & rökkanal utan startbesked

 •   8

  Informationspunkt - förorenad mark Olsfors

 •   9

  Informationspunkt - detaljplan Hemgården, volymer

 •   10

  Informationspunkt - Översiktsplan

 •   11

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   12

  Etablering antenner Olsfors

 •   13

  Thyra Uhlins väg, nu fråga om ändrad sträckning

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   15

  Meddelanden för kännedom

 •   16

  Ledamöter informerar

 •   17

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.