Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Rune Kennborn.

  Föreslagen tid för justering: måndag 37 mars klockan 08:15.

 • Ilse Postma, miljöinspektör. Amir Solaimanizadeh, trafikingenjör. Andreas Andersson, samordnare park/avfall. Anna Lund, plan- och exploateringschef. 

 •   5

  Detaljplan för Bollebygds prästgård 1:1, Prästgårdsgärdet.

 •   6

  SBN Uppföljningsrapport februari 2023 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   7

  Årsrapport 2022 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   8

  Mjöshult 1:13 - Förhandsbesked fem enbostadshus

 •   9

  Hultet 1:12 - Sanktionsavgift byggnation & användning av maskinhall med 2 lägenheter

 •   10

  Örlid 1:217 Sanktionsavgift installation av eldstad

 •   11

  Flässjum 1:44 Sanktionsavgift byggnation och rivning fasad enbostadshus

 •   12

  ERIKSTORP 1:183- Förlängning av tidsbegränsat lov för byggbodar

 •   13

  Buagärde 1:21 - Bygglov tillbyggnad industrilokal

 •   14

  Medborgarförslag angående dålig belysning vid återvinningsstation i centrum

 •   15

  Motion (S) om frukost på högstadiet

 •   16

  Motion om belysning vid Södra stationsvägen

 •   17

  Samverkansavtal avseende samhällsstrategiska tjänster

 •   18

  Uppdrag att söka tillstånd för utsläpp av renat avloppsvatten

 •   19

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   20

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   21

  Ledamöter informerar

 •   22

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.