Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson (S) med Göran Augustsson (M) som ersättare. 

  Föreslagen tid för justering: Torsdag 25 juni klockan 16:00, Tingkullen. 

 •   3

  Anmälan om jäv

 • Emil Åsedahl, fastighetschef. Diddi Carlson, samhällsplanerare. 

 •   5

  Upphävande av beslut rörande försäljning av gamla brandstationen i Töllsjö

 •   6

  Godkännande av avtal avseende brygga vid Vannasjön

 •   7

  Upphandling av fastighetsvärderare inkl. mäklare

 •   8

  Informationspunkt - Försäljning av tomter Tyftet etapp 3

 •   9

  Detaljplan för Fjällastorp 3:6 m fl., FJÄLLASTORP – inför beslut om samråd, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-04.

 •   10

  Informationspunkt - Fjällastorpskolan

 •   11

  Informationspunkt - lokaliseringsutredning Olsfors

 •   12

  Äskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan

 •   13

  Tillägg till riktlinjer för enskilda avlopp

 •   14

  X - beslut om förbud

 •   15

  Strandskyddsdispens komplementbyggnad 25 kvm

 •   16

  Nybyggnation telekommunikationsmast & teknikbod

 •   17

  Sanktionsavgift för att startat markarbeten utan startbesked

 •   18

  Strandskyddsdispens komplementbyggnad

 •   19

  Strandskyddsdispens för friggebod

 •   20

  Flässjum 1:16 (del av) – Bygglov nybyggnation av radhus med åtta bostäder

 •   21

  Bollebygds Prästgård 1:2, 1:13 & 1:14 – Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus, radhus, enbostadshus, miljöhus, parkeringsplatser samt plank

 •   22

  Begäran om utredningsuppdrag för att utreda möjligheten för samverkan inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden

 •   23

  Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

 •   24

  Töllsjö 1:22 Utökade serveringstider i serveringstillstånd i Skyttesimulator Töllsjö/Töllsjö Pizzeria

 •   25

  Yttrande till mark- och miljödomstolen

 •   26

  tillstånd för avloppsanläggning

 •   27

  Tillsynsplan och kontrollplan 2020 reviderad

 •   28

  Uppdrag att se över adresserna på Storegårdsvägen

 •   29

  Åtgärder för budget i balans

 •   30

  Utredningsuppdrag avseende fastighetsförvaltning

 •   31

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   32

  Meddelanden för kännedom

 •   33

  Ledamöter informerar

 •   34

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.