Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Rune Kennborn.

  Förslagen tid för justering: måndag den 24 april klockan 08:00.

 •   4

  Omfördelning av investeringsbudget för kommunens VA-plan

 •   5

  Informationspunkt - Genomförd tillsyn hälsoskydd i skola och förskola

 •   6

  Buagärde 1:21 bygglov för nitrogentank

 •   7

  Fjälla 1:91 - Förhandsbesked ett enbostadshus

 •   8

  Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun

 •   9

  Beslut om sanktion, Hemtjänsten i Bollebygd, Flässjum 2:80

 •   10

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   11

  Informationspunkt - medarbetarenkät

 •   12

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   14

  Ledamöter informerar

 •   15

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.