Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid: måndag den 24 augusti 08:15.

  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S) med ersättare Niklas Hjelte (S). 

 • Diddi Carlson, samhällsplanerare

 •   5

  Köpare av Solvikens lägergård

 •   6

  Fastighetsförvärv av Flässjum 1:93 & försäljning av del av Flässjum 12:77

 •   7

  Markanvisning Flässjum 3:173

 •   8

  Försäljning av del av Flässjum 3:99

 •   9

  Informationspunkt - Tyftet

 •   10

  Informationspunkt - Getabrohult 2:10

 •   11

  Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Getabrohult 2:10

 •   12

  XX - Byggsanktionsavgift

 •   13

  XX Tidsbegränsat lov för fasadändring

 •   14

  XX (del av) - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage

 •   15

  XX – Strandskyddsdispens för bastu och utökning av brygga

 •   16

  XX – Förhandsbesked enbostadshus

 •   17

  XX – Förhandsbesked tvåbostadshus & carport

 •   18

  XX Ansökan om bygglov enbostadshus med garage

 •   19

  Paus

 •   20

  Delårsuppföljning tillsynsplan och kontrollplan 2020

 •   21

  Behovsutredning bygg- och miljöenheten 2021-2023

 •   22

  Informationspunkt - Återrapportering tillfällig lag om trängsel i serveringslokaler

 •   23

  Informationspunkt - Bro Hultafors

 •   24

  Informationspunkt - Sammanträdesplan 2021

 •   25

  Återrapportering- Tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan

 •   26

  Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027 i Västerhavets vattendistrikt (dnr 537-25788-2020)

 •   27

  Återrapportering- Budget i balans

 •   28

  Informationspunkt - Skola/behov av tillfälliga lokaler

 •   29

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   30

  Meddelanden för kännedom

 •   31

  Ledamöter informerar

 •   32

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.