Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: Måndag 23 augusti klockan 08.

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  Töllsjö-Slätthult 4:1 – Förhandsbesked för ett enbostadshus med komplementbyggnader samt fyra enbostadshus med gemensamma komplementbyggnader

 •   6

  Randevalla 1:10 – Bygglov med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus med garage

 •   7

  Informationspunkt - Bergadalen

 •   8

  Informationspunkt - Skola

 •   9

  Medborgarförslag om ny översiktsplan

 •   10

  Motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen

 •   11

  Informationspunkt - Skogsbruksplan

 •   12

  Informationspunkt - kommunjägare

 •   13

  Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet

 •   14

  Svar på motion gällande ökat fokus på tillgänglighet i kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa

 •   15

  Upphandling- ramavtal för byggtjänster

 •   16

  Översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation

 •   17

  Ändring av beslut gällande namnsättning av väg inom detaljplan Prästgården

 •   18

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   19

  Meddelanden för kännedom

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.