Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid för justering: Tingkullen, fredag 17 september klockan 14:30.

  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

 • David Sidblad, Bygg- och miljöchef. Reazhwan Saleh, Byggprojektledare.

 •   5

  Informationspunkt - Inläckage vatten

 •   6

  Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2021

 •   7

  Förslag om nytt planuppdrag för Flässjum 2:49

 •   8

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov UN

 •   9

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov KS+SBN

 •   10

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov SN

 •   11

  Flässjum 1:103 & 1:21 - Ansökan om bygglov för två flerbostadshus

 •   12

  Informationspunkt - Medarbetarenkät

 •   13

  Beslut om sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2022

 •   14

  Meddelanden för kännedom

 •   15

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   16

  Ledamöter informerar

 •   17

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.