Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Rune Kennborn.

  Föreslagen tid för justering: måndag 23 oktober klockan 8:00.

 • Malin Andersson, VA-ingenjör.

 •   5

  Vattentjänstplan

 •   6

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

 •   7

  Informationspunkt - lägesbild måltidsverksamheten

 •   8

  Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar

 •   9

  Töllsjö Stom 1-71 - Ändring av fasad

 •   10

  Flässjum 2:76 Ändrad användning

 •   11

  Grönkullen 20:1 - Tagit i bruk utan slutbesked

 •   12

  Paus

 •   13

  Informationspunkt - bygglovsprocessen

 •   14

  Informationspunkt - förfrågan om anstånd inom miljöbalken

 •   15

  Rivning av byggnader på fastighet Getabrohult 2:10

 •   16

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   17

  Medfinansieringsavtal – genomförande av gång- och cykelväg Ballasjövägen – cirkulationsplats Bollebygd, väg 554, Bollebygd

 •   18

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   19

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.