Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: torsdag 23 juni klockan 8:00.

 • Jesper Lindö, fastighetschef

 •   5

  Yttrande till kommunstyrelsen angående intern kontroll 2021

 •   6

  Renovering av stora idrottshallen Bollebygdskolan

 •   7

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   8

  Förslag till planuppdrag för del av Flässjum 12:77, vattentornskullen

 •   9

  Beslut om upphandling av mäklare för att sälja tomterna i Bergadalen

 •   10

  Beslut om exploatörssamverkan och planavtal - Detaljplan för del av Fjällastorp 3:6 m.fl. Fjällastorp

 •   11

  Beslut om exploatörssamverkan och planavtal - Prästgårdsgärdet 1:1, Prästgårdsgärdet.

 •   12

  HESTRA 2:18- Förhandsbesked av tre enbostadshus med garage

 •   13

  BÄCKEN 1:14- Bygglov med lokaliseringsprövning

 •   14

  BOLLEBYGDS-HOLMEN 1:23- Fyra byggnader

 • Information: Det kan komma in grannyttranden efter det att kallelsen skickats ut, dessa kommer i så fall visas för nämnden i samband med sammanträdet. 

 •   16

  Töllsjö-Holmen 1:2- förhandsbesked av enbostadshus med garage

 •   17

  Svedjorna 1:3 - Förhandsbesked två enbostadshus

 •   18

  Flässjum 1:21 & 1:103 - Lov murar & markförändring

 •   19

  Kråktorp 3:2 - Förhandsbesked för ridhus

 • Omedelbar justering

 •   21

  Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad.

 •   22

  Motion om att bevara gamla fastigheter

 •   23

  Medborgarförslag om fler papperskorgar

 •   24

  Medborgarförslag om att stänga av Bollebygds centrum för tung trafik

 •   25

  Medborgarförslag om rastplats för hundar

 •   26

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   27

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   28

  Ledamöter informerar

 •   29

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.