Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid för justering: måndag 25 september klockan 08:00.

  Föreslås att justera: Rune Kennborn. 

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2023

 •   6

  Informationspunkt - Översiktlig ekonomisk redovisning Bergadalen

 •   7

  Laddinfrastruktur

 •   8

  Remiss om vattenverksamhet från Mark och miljödomstolen, fastighet Forsa 3:1

 •   9

  Riktlinjer för jakträttavtal

 •   10

  Medborgarförslag om att låta skogsområdet i Erikstorp vara kvar

 •   11

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   12

  Detaljplan för Fjällastorp 3:6 m.fl. Fjällastorp

 •   13

  Buagärde 1:21 - Begäran om delegation

 •   14

  Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring

 •   15

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   16

  Beslut och meddelanden för kännedom

 •   17

  Ledamöter informerar

 •   18

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.