Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslås att justera: Stefan Waldeholt (M). 

  Föreslagen tid för justering: Måndag den 17 februari klockan 08:20

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Nyttjanderättsavtal parkering med ägare till Flässjum 1:111

 •   5

  Godkännande av Kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång, Bollebygd.

 • Obs, två av ärendets handlingar syns inte i samlings-pdf:en men finns här under mötespunkten.

 •   7

  Informationspunkt återrapportering källsorteringsprojekt

 •   8

  Kappered 1:4, Circle K Detaljist AB – tillstånd att tills vidare sälja tobaksvaror

 •   9

  Beslut om tidsbegränsat lov

 •   10

  Paus

 •   11

  Råssa 1:27 – Strandskyddsdispens för kran & kranbana

 •   12

  Töllsjö 1:65 – Nybyggnation av 13 lägenheter

 •   13

  Förhandsbesked enbostadshus & komplementbyggnad

 •   14

  Uppföljning tillsynsplan 2019

 •   15

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   16

  Meddelanden för kännedom

 •   17

  Ledamöter informerar

 •   18

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.