Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: måndag 31 januari klockan 8:00, Tingkullen. 

 • Ayman Fares, miljöinspektör. 

  My Nilsson, samordnare VA/Gata. 

 •   5

  Informationspunkt - VA-plan - VA-översikt 2021

 •   6

  Beslut om antagande av VA-handlingsplan

 •   7

  Verksamhetsplan och budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden

 •   8

  Upphävande av planprogram för Kullaområdet

 •   9

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   10

  Planering för reinvestering Bollebygds kommun fastigheter 2022

 •   11

  Lokalbehov Bollebygdskolan F-9, grundsärskola samt matsal

 •   12

  KONUNGSGÄRDE 1:7- Förhandsbesked för enbostadshus

 •   13

  FLÄSSJUM 2:67- Takbyte, tillbyggnad, skärmtak

 •   14

  ERIKSTORP 1:4- Tidsbegränsat bygglov av byggbod

 •   15

  Backa 1:21 (del av) – Förhandsbesked två enbostadshus & garage

 •   16

  Rödberg 1:2 – Strandskyddsdispens för maskinhall

 •   17

  Getabrohult 1:26 – Bygglov för tillbyggnad med ett kallförråd

 •   18

  Buagärde 1:22, Yttrande till mark- och miljödomstolen

 •   19

  Tillsynsplan och kontrollplan 2022

 •   20

  Beslut om tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

 •   21

  Svar på medborgarförslag om Råssa återvinningscentral

 •   22

  §1 NB Namnsättning av detaljplan för Bollebygd, Flässjum 13:1 m.fl, vid Bollebygdskolan

 •   23

  §2 NB Namnsättning av detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49

 •   24

  §3 NB Namnsättning av detaljplan för Bollebygd, del av Flässjum 12:77, vid Källevägen - Häradsvägen

 •   25

  §4 NB Namnsättning av detaljplan för Bollebygd, del av Flässjum 12:77, vid Odens väg

 •   26

  §5 NB Namnsättning av detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2, Örlid 1:161, Örlid 1.162 och Örlid 1:164

 •   27

  §6 NB Namnsättning av detaljplan för Bollebygd, Låddekärrsbu 1:1 m.fl.

 •   28

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   29

  Meddelanden för kännedom

 •   30

  Ledamöter informerar

 •   31

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.