Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslagen tid för justering: onsdag 13 december klockan 8:00. 

  Föreslås att justera: Rune Kennborn. 

 •   4

  Indexreglering av renhållningstaxa 2024

 •   5

  Parkeringsnorm Bollebygds kommun

 •   6

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   7

  Detaljplan för Låddekärrsbu 1:1 m.fl. Nordost om Grönkullenmotet

 •   8

  Nässlehult 1:49 - Sanktionsavgift startat utan startbesked

 •   9

  Hedgärde 1:30, 1:31 & 1:32 - Begäran delegation

 •   10

  Töllsjö-Holmen 1:47 Bygglov för ändrad användning

 •   11

  Buagärde 1:22 Tillbyggnad av industrilokal

 •   12

  Nässelhult 1:4 - Föreläggande om rättelse

 •   13

  Gällingsås 1:17 - Anmälan om tillsyn av altan

 •   14

  Flässjum 3:135 - Föreläggande om rättelse

 • Beslutsunderlag lämnas vid sammanträdet. 

 •   16

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   17

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   18

  Ledamöter informerar

 •   19

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.