Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson

  Föreslagen tid för justering: torsdag 24 juni klockan 08:00, Tingkullen. 

 • Handlingar tillkommer.

 •   5

  Informationspunkt - Gryaab

 •   6

  XX - Beslut om miljösanktionsavgift

 •   7

  XX - Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage

 •   8

  XX - Byggsanktionsavgift för att ha startat byggnation utan startbesked

 •   9

  Buagärde 1:22 - Ansökan om bygglov - tillbyggnad industrilokal

 •   10

  Buagärde 1:22 – Strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad/kontor

 •   11

  Flässjum 1:103 och Flässjum 1:21 - Ansökan om bygglov för två flerbostadshus

 •   12

  XX - Ansökan om förhandsbesked två enbostadshus

 •   13

  Bollebygds Prästgård 1:9 - Ansökan om bygglov för paviljong och komplementbyggnad

 •   14

  XX - Ansökan om förhandsbesked enbostadshus med inredd vind

 •   15

  XX - Ansökan om förhandsbesked två hus

 •   16

  XX – Byggsanktionsavgift för att ha startat utan startbesked

 •   17

  XX – Strandskyddsdispens för redan uppförd tillbyggnad & carport

 •   18

  XX – Strandskyddsdispens för komplementbyggnad

 •   19

  Flässjum 3:171 – Tidsbegränsat bygglov för paddelhall med parkeringsplatser

 •   20

  XX – Bygglov för tillbyggnad med vidbyggt garage

 •   21

  Statusbesiktning och underhållsplan

 • Handlingar tillkommer.

 •   23

  Informationspunkt - arbetsmiljö och arbetsbelastning

 •   24

  Revidering av delegationsordning och delegationsföreskrifter för samhällsbyggnadsnämnden 2021

 •   25

  Svar på remiss om nya lokala ordningsföreskrifter

 •   26

  §1 NB Förändring av postadresser Nässlehult

 •   27

  §2 NB Namnsättning av detaljplan för ny förskola i Olsfors

 •   28

  §3 NB Namnsättning av väg inom detaljplan Prästgården

 •   29

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   30

  Meddelanden för kännedom

 •   31

  Ledamöter informerar

 •   32

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.