Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslagen tid: måndag den 16 november 08:15, Tingkullen.
  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Information om badplatser i Bollebygds kommun

 •   5

  Uppföljningsrapport per oktober, samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021

 • Infopunkt - inga handlingar. 

 •   8

  XXX – Förhandsbesked ett enbostadshus

 •   9

  XXX – Strandskyddsdispens för fritidshus

 •   10

  XXX – Strandskyddsdispens för tillbyggnad huvudbyggnad & garage

 •   11

  XXX - Ansökan om förhandsbesked

 •   12

  XXX – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   13

  Yttrande över Swedavias AB:s yrkande i ärende Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport

 •   14

  Utredning om hur ”Rättviksmodellen” skulle kunna anpassas till Bollebygd kommuns förutsättningar inom bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde

 •   15

  Ansökan om kameraövervakning yttre miljö Bollebygdskolan

 • Infopunkt - inga handlingar.

 •   17

  Ianspråktagande av medel för förstudie skollokaler Bollebygds tätort

 • Dialogpunkt - inga handlingar.

 •   19

  Val av ersättare till Lygnerns vattenråd

 •   20

  Meddelanden för kännedom

 •   21

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   22

  Ledamöter informerar

 •   23

  Förvaltningschefen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.