Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Val av protokollsjusterare

 • Sofia Manner, miljöinspektör

 •   5

  Tullebo 1:81 & 1:82- Förhandsbesked enbostadshus

 •   6

  XX - Sanktionsavgift nybyggnation enbostadshus utan startbesked

 •   7

  Informationspunkt - Strandskydd och byggnation Buagärde

 •   8

  BOLLEBYGDS KYRKBY 1:28 -Tre förhandsbesked

 •   9

  INLAG 1:9 -förhandsbesked för fritidshus

 •   10

  Överenskommelse gällande skogsväg - Bergadalen Etapp 2

 •   11

  Informationspunkt - Bollebygds camping

 •   12

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   13

  Planbesked Bollebygd Flässjum 2:63

 •   14

  Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Riktlinjer för markförsörjning

 •   15

  Informationspunkt - Gryaab

 •   16

  Delårsrapport augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden

 •   17

  Sammanträdesplan för samhällsbyggnadsnämnden 2023

 •   18

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   19

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Förvaltningen informerar

 •   22

  Initiativärende från Folkets röst om hundrastgård

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.