Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Rune Kennborn. 

  Föreslagen tid för justering: måndag 22 maj klockan 8:00. 

 •   4

  Workshop - Tillit

 •   5

  Uppföljningsrapport april 2023

 •   6

  Budgetunderlag för samhällsbyggnadsnämnden 2024-2026

 •   7

  Lokala föreskrifter för torghandel

 •   8

  LTF parkering torget

 •   9

  Informationspunkt - Tillsyn enskilda avlopp

 •   10

  Erikstorp 1:185

 •   11

  Erikstorp 1:99 - Tillbyggnad uterum och plank

 •   12

  Behovsutredning bygg-och miljöenheten 2024-2026

 •   13

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   14

  Medarbetarenkät 2023

 •   15

  Villkor och regler vid uthyrning av lokaler och anläggningar i Bollebygds kommun

 •   16

  Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar

 •   17

  Tillägg reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden angående tobaksfria nikotinprodukter

 •   18

  Meddelanden och beslut för kännedom

 •   19

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.